Własne kontrolki w Xamarinie

W Xamarinie mamy do wyboru całkiem sporo domyślnych kontrolek, lecz czasami musimy stworzyć własne, w których ustawimy odpowiedni wygląd czy zachowanie. Wtedy należy wykorzystać Custom Renderers i nadpisać proces renderowania zachowania oraz wyglądu kontrolki. W dalszej części przedstawię kilka przykładów wykorzystania Custom Renderers w Xamarin.Forms. Aby rozpocząć będzie nam potrzebny projekt Xamarin.Forms PCL. CustomEntry Entry…

Dialogi w Xamarin.Forms

Podczas przeglądania pakietów nugetowych można trafić na naprawdę ciekawe biblioteki, czego przykładem jest ACR UserDialogs. Dostarcza ona dialogi do wyboru daty, godziny, umożliwiające podanie wartości, informujące o postępie operacji czy ładowaniu i to na wszystkie dostępne platformy. W dalszej części wpisu przedstawie najważniejsze elementy biblioteki, gorąco zachęcam również do sprawdzenia jej możliwości samodzielnie. Źródła projektu znajdują się…